Áttekintés

A Future Internet LivingLab-Budapest egy olyan nyílt innovációs műhely mely a kutatás-fejlesztés és innováció folyamatába bevonja mind a felhasználói közösségek széles rétegeit, az akadémiai szféra képviselőit, mind a gazdaság szereplői: kis- és középvállalatokat, multinacionális cégeket, szakmai és regionális szervezeteket és kutató intézeteket.

Mi az a LivingLab?

Olyan nyílt innovációs filozófiát követő innovációs forma, mely a teljes folyamatban megjeleníti a felhasználói részvételt, és a fejlesztett technológiákat valós környezetben, valós felhasználási körülmények között teszteli, valamint az ezekhez kapcsolódó felhasználói és környezeti viselkedésről adatokat gyűjt és dolgoz fel.

Mi a LivingLab célja?

Elősegíteni a jövő internet (Future Internet) infokommunikációs technológiák, alkalmazások és szolgáltatások kutatás-fejlesztését, valamint a létrejövő szellemi alkotások gyakorlati használatát és üzleti hasznosítását Magyarországon.

Mitől lesz egyedi a LivingLab?

Egyediségünket az biztosítja, hogy nem csak a Future Internet témakörhöz kapcsolódó területek és azok képviselői jelennek meg, hanem minden egyes témakört több oldalról, több diszciplina mentén is vizsgálunk. Ebből adódóan nem csak a technológiai megoldások kialakítása történik meg, hanem ezek hatását is vizsgáljuk a társadalomra, illetve a szabályozási környezetre.

Milyen területeket vizsgál a LivingLab?

A LivingLab tevékenysége kiterjed az innovatív technológiák befogadására, alkalmazási feltételeire, a kultúrába való illeszkedésre, illetve ennek változására. Szintén vizsgáljuk a szabályozó testületek szerepét, illetve a vonatkozó szabályok megfelelőségét vagy szükséges változtatásait is.

Hogyan dolgozzuk fel az adatokat?

A felhasználók valós cégek, valós megoldásait próbálják ki, használják fel, melyekhez kacsolódóan visszajelzéseket adnak, illetve a felhasználói szokásokat mérjük is. Az Internet of Peopletémakörhöz kapcsolódóan elsősorban a közösségi részvétel alapján gyűjtünk elérhető adatokat. Az így összegyűjtött adatokat szemantikus technológiák segítségével dolgozzuk fel, beleértve az opinionminingmegoldásokat is.

Hogyan teremt értéket a LivingLab?

Azonos stratégiai irányba folyó projektek közötti stratégiák kiaknázása: Az egy projektre kialakított felhasználói bevonásra vonatkozó eljárások akár több projektben is tudnak hasznosulni. A LivingLab biztosítja a felhasználók bevonását az egyes projektekbe, és biztosítja, hogy a közösségi tudás felhasználható legyen a fejlesztések során. A különböző technológiák felhasználása a felhasználók oldaláról erősítheti és ki is olthatja egymást, így a LivingLab integrációs, szinergiákat kinyerő megközelítése vizsgálni tudja ezeket a jelenségeket is.